Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas ook binnen de sport voor. Taekwon-Do Vathorst heeft daarom een vertrouwenscontactpersoon (VCP) ter beschikking voor onze leden. Deze helpt ons preventieve maatregelen op te stellen en fungeert ook als eerste aanspreekpunt voor de leden.

Waarom is een vertrouwenscontactpersoon nodig binnen Taekwon-Do Vathorst?

Het is belangrijk dat de leden van Taekwon-Do Vathorst rekening houden met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt. De vereniging moet immers voor iedereen veilig, vertrouwd en plezierig zijn. Sporters die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag kunnen dat het beste uitspreken. Het liefste tegen degene die het doet, maar als dat niet helpt of de sporter durft dit niet, dan kan hij of zij het beter vertellen aan iemand anders. Thuis of op de club.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon van Taekwon-Do Vathorst biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar je niet makkelijk over praat. Het gaat hierbij voornamelijk om (seksuele) intimidatie, pestgedrag en/of geweld, maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom je graag met iemand spreekt die onafhankelijk en neutraal is en die buiten de situatie staat. De vertrouwenscontactpersoon luistert en kent de mogelijkheden om hulp te krijgen of een officiƫle melding te doen. Een melding wordt vertrouwelijk behandeld en blijft anoniem als de melder dat wil.

Is een vertrouwenscontactpersoon hetzelfde als een vertrouwenspersoon?

Nee, een vertrouwenscontactpersoon is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenscontactpersoon is een vrijwilliger van de vereniging en daarom een eerste aanspreekpunt. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om gericht te handelen bij situaties zoals hierboven gemeld. Vertrouwenspersonen in de sportwereld zijn aangesloten bij NOC*NSF. Meer informatie is te vinden op de website van het NOC*NSF.

Zit je zelf in een situatie waarbij je een vertrouwenscontactpersoon kunt gebruiken? Word je geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag? Maak je je zorgen om iets of iemand in de vereniging en wil je dit met iemand bespreken? Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van Taekwon-Do Vathorst per email via sabine@lumenadvocaatmediator.nl (Sabine van Paassen), om een afspraak in te plannen.

Links: